Whitehall, Northampton, Pennsylvania, United States,

Gramps ID P0221

References

  1. (Balliet) Polliard, Nicholas I [P300]