Kingston, Luzerne, Pennsylvania, USA

Gramps ID P0201

References

  1. Balliet, Endora "Dora" [P275]