Hazelton, Luzerne, Pennsylvania, USA

Gramps ID P0045

References

  1. Reimold, Sophia [P32]